رستوران ماژ

غذاهای اصلی

پیش غذا

استیک ایتالیایی

پیتزا آمریکایی

سالاد(2 نفره)

غذاهای ایرانی
( عادی )

غذاهای ایرانی
( مخصوص )

کافه و نوشیدنی ها

نوشیدنی گرم

نوشیدنی گرم